petanquevereniging de bouldozers

Nieuws van de Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie heeft 30 januari vergaderd en , na overleg met het bestuur, de volgende toernooien en data vastgelegd:

  1. 1. Er komt een toernooi om de aanvang van het buitenseizoen te vieren en wel op zondag 15 april. Aan dit toernooi kunnen de leden van de Bouledozers deelnemen. Van de € 2,00 inleg worden prijsjes gekocht.
  2. 2. 22 april 1918 wordt het door de Bond gehouden Nationaal Kampioenschap Tête à Tête bij de Bouledozers gehouden.
  3. 3. Voor de afsluiting van het buitenseizoen wordt 2 september 2018 weer een “Familie”toernooi gehouden. Net als in 2017 mogen hier door de leden weer introducés meegenomen worden. Dat kunnen familieleden zijn, kennissen, buren of wie je maar wilt meenemen. De leden mogen ook elkaar meenemen. Vorig jaar was het heel mooi weer en bar geslaagd. We hopen, dat dit een traditie wordt.
  4. 4. Er gaan ook weer toernooien, die bij de Bond moeten worden aangevraagd, gehouden worden. Dit kan niet eerder dan voor 2019. De wedstrijdcommissie heeft een aantal data in gedachten. Het hangt van de Bond af op welke datum wij dit kunnen realiseren.

Verder is besloten een nieuw soort trainingen van start te laten gaan. Het bestuur heeft trainingsmateriaal aangeschaft. Albert Leene, lid van onze club en gediplomeerd trainer gaat de laatste zaterdag van de maand trainingen geven, waarschijnlijk vanaf 12.30 uur.

Kampioen Wintercompetitie 2017

Gefeliciteerd Anneke van Bemmelen en Aert Keja met jullie 1e prijs in de A poule van de Wintercompetitie 2017.Wat een mooi resultaat. En een mooie opsteker voor de Bouledozers. Geweldig! 

P.S. Ben en Lydia Molenbroek zijn ook lid van onze vereniging maar komen uit voor PCP Zaanstad. Zij hadden niet helemaal hun dag (dagen) denk ik zomaar. Maar toch: altijd goed, dat je meedoet.

Ledenvergadering 23 november 2017

De afgelopen ledenvergadering hebben Ben Willekens en Guillaume Tiepel afscheid genomen van hun/een functie. Ben had als laatste functie(s) die van bestuurslid kantinebeheer en waarnemend wedstrijdsecretaris. In die laatste functie wordt hij opgevolgd door Albert Leene en zijn eerste functie door Herman Fechter. Maar Herman doet dit niet alleen; Jan Vos en Roel Ris staan Herman daarin bij. Roel gaat in ieder geval de arrangementen doen (groepen die de hal huren). Verder gaan ze de taken onderling verdelen. Roel volgt in dit verband Guillaume op. Guillaume stopt niet met al zijn functies: hij blijft nog sleuteldienst doen en wat hem nog meer voorhanden komt. Ben daarentegen gaat nu echt van zijn pensioen genieten, denk? Nou nog niet helemaal want hij blijft wel wedstrijdleider (leider van wedstrijden dus) en blijft samen met twee anderen om beurten de cyclus organiseren. 

Klaverjassen

Het klaverjassen is weer gestart. Zoals gebruikelijk wordt er gespeeld op de woensdagmiddag in de even weken vanaf 13.30 uur. De kosten zijn € 2,50 per persoon. Daarvoor worden de prijzen gekocht. Er is een nieuwe organisator. Nadat Ank Hendriks zo'n 10 jaar het klaverjassen heeft georganiseerd is het stokje nu overgenomen door Jacques van Poppel. Vanuit de vaste groep wordt Ank van harte bedankt met een mooi cadeautje. Ook vanuit het bestuur zal Ank nog op passende wijze worden bedankt.

 

 klaverjassen

P.V. de Bouledozers

Lid NJBB 7007
Leekerpad  8
1689 VP  Zwaag/Hoorn
Tel: 0229-230625

Speeltijden

Binnen: oktober t/m maart
Buiten:  april t/m september
Woensdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Donderdag - 13.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Zaterdag - 13.30 uur tot 16.00 uur
De kantine is een half uur voor aanvang open