· 

Erelidmaatschap Jaap van der Struijs

In onze statuten staat dat de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur,  een lid wegens zijn bijzondere verdiensten tot erelid kan benoemen. Het bestuur stelde voor dit erelidmaatschap toe te kennen aan Jaap van der Struijs. Jaap is sedert de oprichting zonder enige onderbreking lid van onze vereniging. De eerste gedachten over een jeu de boulesvereniging in Hoorn begon in de hoofden van de leden van de Nederlandse Vereniging van Terraszitters. Die vereniging was een geintje maar Jaap behoorde al tot die club. Toen onze vereniging in 1982 was opgericht werd Jaap als één van de assistenten aangesteld.

 

Alle tekeningen van "t Mannetje", "Les très ami's" en van het stripverhaal "Bouledog" komen van de hand van Jaap. En niet te vergeten ons logo. Schitterend, zoals wij daar nog alle dagen gebruik van kunnen maken.

Het voorstel stond op de agenda van de ledenvergadering, die was gepland op 17 december 2020. Maar kort voor die datum werden de coronaregels ineens bijgesteld, zodat die vergadering niet door is gegaan. In vervolg hierop is een ledenraadpleging uitgeschreven per mail. Niemand van de leden gaf te kennen hier tegen te zijn. Dus is vervolgens door de penningmeester een mooie oorkonde gemaakt, die door zijn zwager Bob de Kreek is uitgereikt aan Jaap. Overigens is Bob ook een zeer gewaardeerd lid van de vereniging. Bij het onderhouden van de banen en het “erf” is hij een niet te missen kracht.

 

Jaap is zeer verguld met zijn benoeming tot erelid. Hij kan helaas niet meer boulen maar houdt er, door de oorkonde, graag mooie verhalen over tegen zijn verzorgsters. Jaap, je verdient de titel, die op je oorkonde staat dubbel en dwars: "OORKONDE VOOR HET TROUWSTE LID"