CONTRIBUTIE

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t.e.m. 31 december.

De contributie (inclusief bondsbijdrage) voor 2024 bedraagt:

Soort

Licentie

Leeftijd op

1-1-2022

Clubcontributie vanaf

1-1-2024

Clublicentie 18 ≥ € 91,50
Jeugdlicentie 18 < € 13,25
Tweede lid * 18 ≥ € 70,30

Inschrijfgeld eenmalig € 5,00 bij inschrijving .

* Tweede lid betekent dat je ook lid bent bij een andere boulevereniging.

Wanneer je een aanmelding doet in de loop van het contributiejaar, dan bedraagt de contributie:

tussen 1 januari en 1 juli

100% van de contributie, de volledige bondsbijdrage en

inschrijfgeld

tussen 1 juli en 31 december

50% van de contributie, 50% van de bondsbijdrage en

inschrijfgeld

Stap je als geregistreerd bondslid over vanuit een andere club naar de Bouledozers, dan betaal je geen bondsbijdrage maar een productie/administratie toeslag van € 9,50 omdat de licentie moet worden aangepast.

Tijdens je lidmaatschap zul je enige keren (minimaal 3 x ) per jaar taken, veelal kantine- of bardiensten, op je moeten nemen. Elk lid dient zelf aan te geven wanneer en op welke wijze hij zich zal inzetten voor de club. Uiteraard kent het bestuur ontheffingen toe aan bepaalde clubleden.  Ter verduidelijking, alle taken (onderhoud, kantine, schoonmaken) en functies (bestuur, wedstrijdleiders, scheidsrechters, trainers) binnen onze vereniging worden opgepakt door vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. Alleen op basis van deze regels kunnen we de kosten en dus ook de contributie laag houden en tegelijkertijd de organisatie als geheel in stand houden; een  kwestie van samen aanpakken, voor wat hoort wat of vele handen maken het werk licht.

Opzeggingen voor 30 november van het lopende jaar.

AANMELDEN

Aanmelden kan via het aanmeldformulier hieronder. Je ontvangt dan z.s.m. een bevestiging van ons.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.