HISTORIE VAN DE BOULEDOZERS

40 jaar jong of 40 jaar oud ?

 

In april 2022 viert de “Petanquevereniging De Bouledozers” haar 40 jaar bestaan. 40 jaar !! Waar blijft de tijd ?. 40 jaar geleden waren de meesten van ons nog (erg) jong, vlot en knap. Nu zijn we …, maar aan de andere kant hebben we als mens en club wel veel meegemaakt.

 

De vraag is hoe een balletje in Hoorn is gaan rollen en waar het allemaal naar toe rolde. In 1981 na een vrolijke verjaardag met napraten over vakanties in Frankrijk kwam Carel Blokhuizen van JBC Museumplein, vriend van zwagers Jaap van der Struijs en Bob de Kreek en hun vriend Henk Willemsen, de eerste beginselen van petanque bijbrengen op een stukje grind in wijkpark de Risdammerhout. Dit drietal werd zo enthousiast, dat onder hun aanvoering 40 jaar geleden en wel op vrijdag 23 april 1982, de oprichtingsvergadering van de Petanque Vereniging “De Bouledozers” werd gehouden. Er kwam een bestuur en alle koppen bij elkaar waren er al 25 leden. Er werd gebould op een stuk openbaar terrein aan de rand van het Visserseiland, met soms als extra handicap de geparkeerde auto’s. Enige tijd later werden de ballen gegooid op het voormalige terrein van de vuilnisbelt in Hoorn in het Julianapark, dus bovenop de bult. Je vraagt je gelijk af of de boules toen alleen geplaatst konden worden, want bij het schieten liep je anders de kans dat de boules de bult afrolden het IJsselmeer in.

 

De vereniging wilde direct al graag verjongen en zocht toevlucht op een terrein naast het jongerencentrum “Troll” in de Risdammerhout. We leven dan in het jaar 1984. Een deel van dat park moest aangepast en geëgaliseerd worden en de opscheppers onder de clubleden konden aan de gang mede dankzij de door Ab de Bruijn geritselde steun van een wegenbouwbedrijf. Er kwam zelfs meubilair, 4 bankjes van de gemeente Hoorn, een karretje fungeerde als magazijn/kantine en een lantaarnpaal werd op een speciale manier aangepast. Het struikgewas om het terrein kreeg dikwijls bezoek van clubleden die “een boodschap” kwijt wilden, of juist van anderen die iets kwijt waren (weggeschoten butjes). De vereniging groeide en voelde zich volwassen om haar bestaan vast te leggen in statuten, notarieel bekrachtigd in 1986. In 1993, met een ledenbestand van 60, waren er 12 boulebanen op het terrein beschikbaar. Met spelers was de vereniging vertegenwoordigd in de hoofdklasse. Omdat er geen echte accommodatie beschikbaar was, moest voor competities en bondstoernooien uitgeweken worden naar het terrein achter het restaurant ’De Nadorst” in Blokker. Daar werd o.a. het “Open Westfriese Kampioenschappen” gespeeld.

 

Natuurlijk had de club de ambitie om een echt onderkomen en eigen terrein te verwerven. Bij de gemeente Hoorn werden in talloze gesprekken, in figuurlijke zin, vele ballen opgegooid. Uiteindelijk stelde die een terrein beschikbaar waar nog geen officiële bestemming voor bestond, naast de Atletiekvereniging Hollandia. Als de bouleclub zelf f. 20.000,-- zou inbrengen, kreeg men van de gemeente een subsidie van f. 60.000,--. Alle ballen gingen met gejuich over dit resultaat de lucht in. De spaarpot werd aangesproken, het geld kwam bijeen en weer werd er geschept, gegraven, gekapt maar dit maal ook getimmerd en gebouwd. Er werden 3 oude portacabins aangekocht en tegen elkaar geplaatst. De tussenwanden werden eruit geslagen en zo ontstond een eigen onderkomen met keuken en al. Er kwam zelfs een terras. De opening van het clubhuis was in 1996. Er werd goed gebruik gemaakt van het complex met 42 banen en 6 lichtmasten, men hield er toernooien en feesten. Al met al was het er goed toeven waarbij clubleden uitkwamen in de Eredivisie.

 

De club wilde moderniseren en een boulehal plaatsen. De gemeentelijke toestemming kwam maar was geldig voor een periode van 2 jaar. Op die basis kon en wilde onze club uiteraard niet bouwen, ook omdat naderhand bleek dat de gemeente zelf bouwplannen had. Op ons boulecomplex zou een woonwijk komen.

 

Opnieuw lieten de boulers veel balletjes rollen bij de gemeente Hoorn. Het werd een kwestie van ballen opgooien, bezwaren wegschieten (tireren), voorstellen plaatsen (pointeren) maar het doel (de but) werd bereikt. De gemeente stelde het Leekerpad voor. In 2007 werd een bouwvergunning verleend. Het wachten was op wijziging van het bestemmingsplan en een grootse financiering via de gemeente. De vereniging pakte alvast de kans een hal te kopen en de fundering te slaan. Dat viel bij de gemeente niet goed maar Aert Keja, toen voorzitter, “lag er niet wakker van”. De eerste paal was overigens nog niet geslagen. Daarmee werd gewacht tot de gemeenteraad akkoord was. Uiteindelijk werd de hal op het fundament geplaatst in december 2008.

 

Er werd heel veel van de leden gevraagd. Een enorme uitdaging om samen en met elkaar de inrichting op orde te brengen. Een kantine, bar en professionele keuken, toiletten en 16 overdekte banen in de “speelhal” met verwarming en verlichting. Buiten een terras, 42 buitenbanen en een grote parkeerplaats. Het was me het klusje wel, gigantisch. Toch komt er een moment, dat alles af is en de opening op de rol staat. Op zaterdag 16 oktober 2010 opende wethouder Aart Ruppert de accommodatie door met een bulldozer een stapel dozen het gebouw binnen te schuiven. En toen proosten en natuurlijk datgene wat men het liefste doet: een balletje laten opgooien en laten rollen.

 

Over de laatste jaren zijn er op zich geen grootse dingen te melden. De club kwam meer tot rust, heeft haar thuisbasis gevonden en is er gelukkig mee. De accommodatie werd gemoderniseerd of aangepast. Zoals zonnecollectoren – camera’s - nieuwe bar in de kantine – aanpassing boulebanen buiten. Net zoals er leden kwamen, bleven hangen of gingen, was dat ook het geval met de bestuursleden. Het ledenbestand groeide en momenteel zijn er +- 150 leden. De vereniging drijft op de inzet van veel vrijwilligers. Dank voor hun inzet.

Nu op 23 april 2022 bestaat de PV “De Bouledozers” 40 jaar. Hoe een balletje goed terecht kan komen !. De Bouledozers, een levende bloeiende, boeiende en boulende gemeenschap met een rijke historie en een mooie toekomst. Gefeliciteerd.

 

Tot slot, de club en de leden wensen elkaar, over en weer, nog vele goede jaren met groots en gezamenlijk bouleplezier. Proost !.