· 

Bericht van de wedstrijdcommissie

Beste Boulers,

 

Het schiet alweer op naar het einde van het jaar, maar voor die tijd zijn er nog enkele mooie evenementen op ons mooie complex. Hieronder heb ik ze even op een rij gezet:

 

  • WIJN TOERNOOI

Komende vrijdag, iedere laatste vrijdag van de maand  is weer het wijntoernooi. Inleg € 2,50, 3 partijen aanvang 19.30 uur. Heel gezellig. Individueel inschrijven (vanaf 19.00 uur), Bert regelt de indelingen van de teams. Kom gezellig mee doen !!!!

 

Het volgende wijntoernooi is dan vrijdag 24 november, in  december verschuiven we een keer naar de voorlaatste vrijdag, dus 22 december en is het aangepast aan de kerstsfeer, m.a.w.:"Glühwein - foute kersttruien toernooi”. Ook hier zien wij u weer graag verschijnen en dus het liefst in kerstsfeer ofwel een kersttrui.

 

  • TRAINING

Komende zaterdag is alweer de laatste zaterdag van de maand, dus staan onze trainers, vanaf 12.30 uur, weer voor u klaar om u tips en handigheidjes bij te brengen via de training. Ook zaterdag 25 november en 30 december zijn ze aanwezig  om een training te verzorgen vanaf 12.30 uur. Denk niet "ik weet het al", want zeker ook voor het boulen geldt: Je bent nooit te oud om te leren".

 

  •  NPC

Op de zaterdagen 4 november, 18 november, 2 december en 9 december wordt er in onze hal gespeeld voor de NPC competitie. Er zijn al veel supporters  komen kijken en hebben kunnen genieten van spannende partijen. 

Zeker de moeite waard voor die leden die misschien ook interesse hebben om mee te gaan doen aan deze competitie in de toekomst. De partijen beginnen om 12.00 uur en ca. 16.30 uur zijn de laatste partijen ongeveer geëindigd. Bekijk ons wedstrijdschema.

 

  •  WINTERCOMPETIE DOUBLETTEN

Op zondag 26 november wordt bij ons de finaledag gespeeld, aanvang 10.30 uur. Er worden dan nog 3 partijen door de teams gespeeld,  waarna de prijsuitreiking is  (ca. 16.30 uur). Ook hier is iedereen weer welkom.

 

  • DE BEN WILLEKENS TOERNOOIEN

 Dit jaar nog twee Ben Willekens toernooien en wel op 9 november en 14 december (in de kerstsfeer, zoals gebruikelijk). De intekenlijst voor het toernooi van 9 november ligt op de tafel (tegenover de bar) in de kantine.

 

  • ALGEMENE LEDENVERGADERING

Geen evenement maar wel belangrijk, daarom hier toch even vermeld. Deze wordt gehouden zaterdag 25 november, aanvang 10.00 uur. Belangrijk  is de opvolging van de bestuursfuncties secretaris en kantinebeheerder.

 

Aanmeldingen zijn nog niet ontvangen, daarom nogmaals een oproep voor kandidaten om een van deze taken te vervullen.

 

  • VOORAANKONDIGING:

In januari  houden we weer het "Oliebollen – Nieuwjaars toernooi". Zoals gebruikelijk de laatste jaren voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie. Op dit moment is de datum nog niet vastgesteld, maar zodra deze bekend is wordt u hierover geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet:

 

De Wedstrijdcommissie