PETANQUE

Petanque is de Provençaalse variant van jeu de boules, hoewel beide termen vaak als synoniemen worden gebruikt. Jeu de boules omvat alle spellen die met metalen ballen worden gespeeld. Voor petanque is weinig of geen uitrusting en infrastructuur nodig; het is eenvoudig van opzet, en de nadruk ligt op behendigheid in plaats van op fysieke kracht.

SPELREGELS (EENVOUDIGE)

Petanque wordt met twee teams van 2 of 3 spelers gespeeld. Iedere speler speelt met 2 of 3 ballen (boules). Er mogen niet meer dan 12 boules in het spel zijn.

 

Bij 1 tegen 1 speler (tête-à-tête) en bij 2 tegen 2 spelers (doublette) speelt iedere speler met 3 boules; bij 3 tegen 3 (triplette) met 2 boules.

 

  • Petanque wordt met twee teams van 2 of 3 spelers gespeeld. Iedere speler speelt met 2 of 3 ballen (boules). Er mogen niet meer dan 12 boules in het spel zijn. Bij 1 tegen 1 speler (tête-à-tête) en bij 2 tegen 2 spelers (doublette) speelt iedere speler met 3 boules; bij 3 tegen 3 (triplette) met 2 boules.
  • De spelers gebruiken metalen boules met een diameter tussen de 7.05 en 8 cm en met een gewicht tussen de 650 en 800 gram. Het doelballetje (but) is van hout of kunststof met een diameter van tenminste 25 en ten hoogste 35 mm; elke kleur is toegestaan.
  • Er wordt geloot welk team mag beginnen. De winnaar (team 1) trekt op 1 meter van elk obstakel een cirkel met een diameter tussen de 35 en 40 cm of als er gebruik wordt gemaakt van een voorgefabriceerde cirkel, dan moet deze een binnendiameter hebben van 50 cm. De voeten van de speler moeten in de cirkel blijven tot de but of boule de grond raakt. Een speler van team 1 werpt de but op een afstand tussen de 6 en 10 meter op meer dan 1 meter van een uitlijn of obstakel. Vervolgens werpt een speler zijn of haar eerste boule en probeert zo dicht mogelijk bij de but te plaatsen.
  • Een speler van team 2 stapt in de cirkel en probeert zijn boule dichter bij de but te werpen of de eerste boule weg te ketsen (tireren of schieten). Het team, dat de but het dichtst bij de but legt heeft de leiding.
  • Wanneer het tegenstanders lukt hun boule beter te plaatsen, dan hebben zij de leiding.
  • Daarna spelen de spelers van het team dat niet de leiding heeft hun boules totdat zij de leiding hebben.
  • Wanneer een team geen boules meer heeft, werpen de spelers van het andere team hun resterende boules en proberen deze zo dicht mogelijk bij de but te werpen.
  • Wanneer alle boules zijn gespeeld worden de punten geteld. Het winnende team krijgt voor elke boule die dichter bij de but ligt dan de dichtstbijzijnde van het verliezende team, één punt.
  • Eén van de spelers van het winnende team trekt hierna een nieuwe cirkel en werpt de but, enz. De winnaar is het team dat het eerst 13 punten heeft.

GESCHIEDENIS PETANQUE

Petanque is een typisch balspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude Grieken gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel. De Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt ongeveer in de vorm zoals we het nu nog kennen. Ook in de middeleeuwen bleven petanque en andere bolspelen erg populair, maar daarna verslapte de interesse ervoor met uitzondering van bepaalde streken zoals de Franse Provence.

 

Na de Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen aan een indrukwekkende opmars die eerst geheel Frankrijk overspoelde maar al spoedig ook andere Europese landen en zelfs daarbuiten. Een van de oorzaken van deze vernieuwde populariteit van het petanquespel moet ongetwijfeld gezocht worden in de promotie die het gehad heeft via het toerisme. De vele toeristen die met het petanque kennismaken in Frankrijk, de bakermat van dit spel, worden er blijkbaar zo door gegrepen dat ze het in hun eigen streken gaan importeren. Momenteel wordt petanque gespeeld in Zuid- en West-Europa, Noord-Afrika, de VS, Canada en zelfs tot in Thailand en Japan toe.

 

(bron:Wikipedia)